Partners

In de kijker ...


COACHING & THERAPIE

Annelies Harvent - coördinator Centrum Oost

Individueel-en relatietherapeut; Coach

+32 468 32 94 87

annelies@centrumoost.be

www.centrumoost.be

In deze jachtige tijden wordt onze veerkracht soms danig op de proef gesteld. Onze zoektocht naar een juist evenwicht tussen gezin, werk en vrije tijd loopt niet altijd van een leien dakje. De relatie tot onszelf, net zoals de relatie tot onze partner en naasten, kunnen daaronder gaan lijden. In de hectiek van alle dag is het zo makkelijk onszelf voorbij te hollen. Als we niet opletten wordt stress chronisch, krijgen moeilijke gebeurtenissen onvoldoende ruimte om verwerkt te worden en vergeten we te genieten van ons leven. Als therapeut en coach draag ik graag mijn steentje bij tot de zoektocht naar een meer duurzame manier van leven. Aandacht voor de verbinding tussen lichaam en geest, tussen mens en natuur kan daarin relevant zijn. Vandaar ook mijn interesse voor combinatietherapie en wandelcoaching.

 

Heidi Deknudt - Klinisch psychologe; Therapeut

Heidi is cliëntgericht psychotherapeut, psychoanalytisch therapeut, psychotraumatologe (BIP), Lifespantherapeute en gecertificeerd Wandelcoach. Ze is supervisor voor de cliëntgerichte psychotherapie en zit in de redactieraad van het Tijdschrift voor Persoonsgerichte en Experiëntiële Psychotherapie. Ze is werkzaam in een eigen praktijk. Heidi is verantwoordelijke voor de opleiding psychotraumatologie van BIP. 

+ 32 472 33 73 30

heidi.deknudt@gmail.com

https://ebisi.be/heidi/

 

Inge Libbrecht - gepassioneerd perfectionismecoach

Perfectionisme is een veel voorkomend probleem in onze westerse maatschappij waar de druk om te presteren groot is. Het is een  patroon waarin het  ‘moeten’ centraal komt te staan. Hierdoor ontstaat stress, angst, schuldgevoelens, uitstelgedrag, bevestigingsdrang, controledwang, enz. en dit kan je erg gaan belemmeren. Het heeft vaak een verstorend effect op het aanwenden van je talenten en het optimaal functioneren in je dagelijkse leven en werk. Het kan iedereen overkomen en vaak de meest kwaliteitsvolle medewerkers hebben er last van. 

Zowel privé als in het kader van preventie van langdurige uitval, is een coachingstraject  met de OCP-methodiek  heel effectief. In een traject van 6 tot 8 sessies leer je een nieuw patroon aan waardoor je weer in je authentieke kracht komt te staan. Dit resulteert in duurzaam werken en weer een plezierig,  zinvol en gelukkig leven leiden.'

+32 474 434 901

info@ingelibbrecht.be

www.ingelibbrecht.be